انقلاب اسلامی :: نام‌گذاری
برای 1357 و بهمن آن سال

نام‌گذاری

19 بهمن 1396

دکتر محمدباقر نجف‌زاده بارفروش (م. روجا)

نام شهیدان،

       نام تمام کوچه‌ها را گرفته است.

دیگر،

نامی از چهرگان کاغذی و پوشالی

                                نیست.

نام کوچه‌ ما،

            دیگر نام «اسدی»،

                    کارمند شهربانی نیست.

نام کوچه بغلی،

           دیگر نام «رستمی»،

                 کارمند اداره بهداری و بهزیستی نیست.

نام کوچه ما،

             نام شهید حمیدرضا عباسی اسکندر‌کلایی

          شهید سر از تن جدا شده

                                  شده است. 
تعداد بازدید: 365


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: