انقلاب اسلامی :: سروده‌ای در سال 1356

سروده‌ای در سال 1356

10 اسفند 1396

 

شعر «اخبار» از سروده‌های طنزآمیز عمران صلاحی است که در اوایل مهر 1356، در تهران سروده شده است. در این شعر کوتاه، طنز اجتماعی با رویکردی سیاسی و طنز آشکار، طنز موقعیت و طنز عبارت با لایه‌های تودرتوی مرتبط با همدیگر کنار هم نشسته‌اند. صلاحی تناقض‌های طنز را از همان کلمات آغازین شعر به کار برده است: «سرها/ پایین/ اما نه برای فکر کردن/ قدها/ دولا/ اما نه به خاطر تواضع».

صلاحی در این شعر تصویری کنایه‌آمیز از مردم ایران را ارایه می‌دهد که در برابر استبداد و تملق، سرهایشان خمیده و قامتشان دوتا شده بود. در زبان و ذهن او حتی تقلب در قلمرو طبیعت، هم دیده می‌شود: «ابر سکه ماه را دندان می‌زند تا مبادا تقلبی باشد» و در پایان زاویه دید خود را از آسمان و ماه به سوی زمین می‌کشاند. قطع شدن درخت‌های سرسبز و بلند نیز استعاره از مردمی آزاده و سرزنده است که در کنار آنها درخت‌ها و تبرها در ذهن مخاطب معانی متعددی را به وجود می‌آورد: «در پای درخت‌ها تبرها/ این بود خلاصه خبرها».

«اخبار

سرها

پایین

اما نه برای فکر کردن

قدها

دولا

اما نه به خاطر تواضع

به‌به! چه ترانه‌ای چه سازی

به‌به! چه صدای دلنوازی

پروانه فرار کرده از باغ

ابر آید و ماه را فشارد

آهسته و نرم زیر دندان

کاین سکه تقلبی نباشد

در پای درخت‌ها تبرها

این بود خلاصه خبرها

تهران ـ ۸ مهر ۱۳۵۶»[1]

 

[1] . علومی، محمدعلی، طنز درباره پهلوی، تهران، سوره مهر، 1390ش، صص 303 ، 304 
تعداد بازدید: 310


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: