انقلاب اسلامی :: فرمایشی بودن احزاب در دوره پهلوی دوم

فرمایشی بودن احزاب در دوره پهلوی دوم

15 تیر 1397

احمد ساجدی

روز 15 تیر 1350 محمدرضا پهلوی گفت : «دو حزب سیاسی فعال در کشور یعنی ملیون و مردم جز اراده و خواسته من هدف دیگری را دنبال نمی‌کنند.» وی تصریح کرد: «بر فعالیت‌های این دو حزب سیطره کامل دارم.» این اظهار نظر ماهیت فرمایشی احزاب دولتی عصر پهلوی دوم را نشان می‌داد. دو حزب مذکور در مدت زمان کوتاه فعالیت خود منشاء هیچ تاثیری در تحولات کشور جز آنچه که خواست و دیکته شاه بود، نبودند. نطق‌های انتقادآمیز نمایندگان دوحزب نیز غالباً جنبه تبلیغاتی داشت تا به مردم چنین القا کنند که آنان خود را موظف به دفاع از حقوق جامعه می‌دانند.

منبع: مظفر شاهدی، سه حزب، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ص174 و 175 
تعداد بازدید: 109


مطالب مرتبط

.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: