انقلاب اسلامی :: «غزل انقلاب»

«غزل انقلاب»

01 بهمن 1399

محمدکاظم ملکیان

ای که اندر مرز ایران انقلاب انداختی

هیأت طاغوتیان را در عذاب انداختی

ای خمینی تاج نهضت حق نهاد اندر سرت

عارف و عامی ایران در صواب انداختی

صید دلها کردی از ایران برای نهضت

بهر دین، خون شهیدان در ثواب انداختی

نوح‌سان بر کشتی دین، ناخدا بودی، عجب

آتش ظلم و ستم را غرق آب انداختی

بی‌محابا رو نمودی بر نجات مسلمین

دست و پای ظالمان را بر حساب انداختی

ای به معنی اهل دانش را تو هستی رهنما

تا بر ایران رخ نمودی و نقاب انداختی

دوستان در انبساط عیش و عشرت داشتی

دشمنان را بهر حق در اضطراب انداختی

عمر «صاعد» گر فزون گردید از هفتاد سال

از نشاط مقدمت اندر شباب انداختی

***

مشخصات و ویژگیهای شعر «غزل انقلاب»

قالب: غزل؛ غزل مردَف در 8 بیت.

قافیه‌ها: انقلاب، عذاب، صواب، ثواب، آب، حساب، نقاب، اضطراب و شباب.

ردیف: انداختی

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (فاعلات)

بحر: رَمَل مثمّن محذوف (مقصور)

تاریخ سرودن شعر: 12 بهمن 1357

سرایندة شعر: محمدکاظم ملکیان (صاعد قمشه‌ای).

شمارة سند: (ق ـ 65)؛ 57، همراه با یک غزل و یک قصیده در یک برگه اعلامیه چاپی با خط زیبا.

 

منبع: فیض، مصطفی، توصیف خاکیان از آفتاب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 254 – 255. 
تعداد بازدید: 956


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: