انقلاب اسلامی

بانک اطلاعات


دانشنامه ( مورد)راهنمای استفاده

کتابخانه
در این قسمت، اطلاعات مربوط به کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر ایران آمده است. بخش جست‌وجوی کتاب، روزنامه و مجله، اطلاعات کتاب‌شناختی این منابع را به دست می‌دهد. سندها و متن تایپ شده آن نیز در بخش سند آمده است. نمایه اشخاص برخی کتاب‌ها نیز در بخش اعلام آمده است.
دانشنامه
در این قسمت، مقالاتی درباره اشخاص، حوادث، مفاهیم، اماکن و سایر موضوع‌های انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر ایران آمده است.
صدا و تصویر
فیلم، صوت و عکس در این بخش قرار دارد.
فیش‌های تحقیقاتی
این بخش در دو قسمت طبقه‌بندی شده است. بخش نخست مربوط به فیش‌های تحقیقاتی نهضت امام خمینی (ره) 1340-1357 است که از چند هزار عنوان کتاب و صدها عنوان روزنامه و مجله‌ی داخلی و خارجی تهیه شده است. بخش دوم با عنوان «ناموران»، مشخصات رجال یکصد سال اخیر ایران را که اطلاعاتی از آن در بایگانی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی وجود دارد، آورده است.