انقلاب اسلامی :: 18- اعتصاب قلم
پادکست انقلاب

18- اعتصاب قلم

19 آبان 1400


ماجرای اعتصاب 61 روزه روزنامه‌نگاران در سال 1357

اعتصاب روزنامه‌های کیهان، اطلاعات، آیندگان و پیغام امروز

حکومت نظامی دولت ازهاری و اشغال مؤسسه کیهان و اطلاعات

اعتراض به سانسور روزنامه‌ها

اعتصاب کارگران فنی چاپخانه‌ها

نقش سندیکای روزنامه‌نگاران در اعتصاب سال 1357

دولت بختیار و پایان اعتصاب روزنامه‌نگاران


 
تعداد بازدید: 747


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: