انقلاب اسلامی :: ثبات، تابع استقلال است

ثبات، تابع استقلال است

سخنان امام خمینی(ره) در سوم و چهارم آذر 1357

03 آذر 1400

الهام صالح

«ابعاد جنایات و خیانت‌های شاه»، «مقابله با تبلیغات و تهدید آمریکا» و «قیام همگانی برای آزادی، استقلال و ثبات ایران»، موضوعات سخنرانی‌های امام خمینی در سوم و چهارم آذر 1357 بودند.

امام خمینی در سوم آذر 1357 در جمع دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج از کشور، به این ادعای کارتر که با رفتن شاه، ثبات ایران و منطقه به هم می‌ریزد، پاسخ دادند: «مسئله این‌طور نیست که ایشان فکر می‌کنند. خودشان هم می‌دانند که اینطور نیست. اما قضیه ثبات ایران؛ مقصود ایشان از اینکه ایران باید ثابت باشد، و اینکه ایشان دلسوزی برای ایران می‌کنند که ایران باید ثابت باشد - یا منطقه، که خلیج و اینها هم داخلش است، باید ثابت باشد - و ایشان عدم ثبات ایران را، عدم ثبات منطقه را نمی‌توانند تحمل کنند و ببینند، نکته‌اش چیست؟ چطور ایشان همچو برای بشر دلسوز شدند؟!» [1]

امام خمینی در ادامه فرمودند: «ایشان که دلشان برای آدم‌ها سوخته، این ایرانی‌ها، برای ایرانی‌ها دلشان سوخته که مبادا ثبات ایران به هم بخورد، که ثبات به هم بخورد اسباب این می‌شود که یک هرج و مرجی بشود، اسباب این می‌شود که اموال مردم از بین برود، اسباب این می‌شود که نفوس مردم - مثلا - تلف بشود، مع ذلک از یک شخصی که نفوس مردم را اینقدر تلف کرده و اموال یک ملتی را اینقدر به غارت داده و غارت کرده، ایشان پشتیبانی می‌کنند و نمی‌توانند ببینند که ایشان برود! ما چطور جمع کنیم مابین این دو تا کلامی که ایشان می‌گوید؟!» [2]

امام درباره منفعت‌طلبی آمریکا در ایران فرمودند: «ایشان که همچو دست و پایش را گم کرده که مبادا ثبات ایران یا ثبات منطقه به هم بخورد، برای این است که مبادا یک وقتی ثبات اینجا به هم بخورد و نفت را دیگر به ما ندهند! مبادا ثبات منطقه به هم بخورد و کشتیرانی برای بردن نفت‌ها و برای سایر منافع به هم بخورد. مسئله آن است. چرا درست نمی‌گویی؟! خوب درست مثل یک آدم صحیحی، خوب بگو به اینکه ما می‌ترسیم که این منافعی که در ایران داریم – همان‌طوری که وزیر خارجه انگلستان گفت، او تصریح کرد که ایشان بسته به ماست، ما منافع داریم در آنجا، ایشان حافظ منافع ماست و ما پشتیبانی از ایشان می‌کنیم - خوب شما هم صاف مسئله را بگو که ما منافعی از ایران داریم می‌بریم.» [3]

ایشان ثبات ایران را در گرو اقتدار و استقلال آن دانستند: «ثباتْ تابعِ قدرتمندی و استقلال است؛ و ما قدرتمندی می‌خواهیم و استقلال. قدرتمندی به این است که نظاممان را از گرفتاری‌ای که آمریکا برایش پیش آورده نجات بدهیم، و یک نظام متکی بر ملتْ ما ایجاد بکنیم نه یک نظامِ متکی بر مستشارهای آمریکا. و استقلالمان را هم حفظ بکنیم و یک مملکت مستقل باشیم نه یک مملکتی که همه چیز آن در دست دیگران است؛ تا به واسطه این، ثبات پیدا بکند مملکت ما.» [4]

امام خمینی درباره دخالت‌های پنهان آمریکا در امور ایران فرمودند: «او خارج نشسته می‌گوید که ما دخالت نمی‌کنیم در مملکت! دخالت نکردن به این معنا که مستقیما شما بفرستید یک نظامی را بدون اینکه [بهانه‌ای‌] باشد و با توپ و تفنگ بفرستید ایران را بگیرند، خوب این حالا نیست؛ اما مستشارها را به عنوان اینکه اینها خدمتگزار به ملت هستند، اینها می‌خواهند تربیت کنند - مثلا - ارتش را، می‌خواهند چه بکنند فرستادید؛ از آن طرف هم در تمام شئون این مملکت شما دخالت دارید و تصرف دارید.» [5]

امام خمینی در سخنرانی خود به خواسته ملت که داشتن ایرانی آزاد است، اشاره کردند: «یک ایرانِ آزادْ ما می‌خواهیم و یک ایران مستقل ما می‌خواهیم، یک ایران قدرتمند می‌خواهیم، یک ایرانی ما می‌خواهیم که خود ملت بایستد و خود ملت اداره کند مملکت را. ما پنجاه سال است که اصلا نه مجلس داشتیم نه دولت داشتیم نه شاه داشتیم؛ هیچ یک. هیچ چیز نداشتیم. همه‌اش تحت اداره دیگران بوده و دیگران اداره‌اش می‌کردند. الان مملکت ما قیام کرده است که نگذارد این هرج و مرجی که دولت‌های خارجی می‌خواهند، اینها باشد. می‌خواهد نگذارد این بشود.» [6]

ایشان مردم را به قیام همگانی دعوت کردند: «شما برای خدا قیام کنید. ملت ایران برای خدا ان‌شاء‌الله قیام کرده است که دست ظلم را کوتاه کند و مملکت اسلامی را نجات بدهد. و ما همه وظیفه داریم که کمک کنیم به این نهضت. و آقایان، اگر این نهضت خدای نخواسته به نتیجه نرسد و خاموش بشود، تا آخرالابد گرفتار هستیم؛ یعنی نسل‌های آتیه شما هم گرفتار هست زیر یوغ استعمار و یک قلدری که بیاید و نوکری کند به آنها. نگذارید این نهضت خاموش بشود بدون رسیدن به نتیجه.» [7]

امام در چهارم آذر 1357 در جمع دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج از کشور درباره خواسته مردم ایران فرمودند: «مردم ایران حرفشان واضح است: دارند داد می‌زنند، از بچه دبستانی تا دبیرستانی تا - عرض می‌کنم که - همه جا تا برسد به پیرمردها، تمام مدارس ایران، جوان‌های ایران در مدرسه، در دانشگاه، در هر جا فریادشان این است که ما آزادی می‌خواهیم، ما استقلال می‌خواهیم، ما یک حکومتی که استقلال را از ما سلب کرده است این را نمی‌خواهیم.»[8]

امام خمینی در سخنرانی دیگری در همین تاریخ، دلایل کسری بودجه در ایران را برشمردند: «اینکه می‌بینید هی فریاد می‌زنند از اینکه بودجه کم است، کسر آمد، نه این است که درآمد ایران کم است، درآمد ایران زیاد است لکن دست‌هایی در کار است که نمی‌گذارد تامین بشود. خورنده‌هایش زیادند! نفت الان یک بودجه بسیار زیادی است و یکی از خیانت‌هایی که الان شاه بر ملت ما می‌کند این است که این ذخیره‌ای که باید برای سال‌های بسیار طولانی برای نسل‌های آتیه محفوظ بماند و زندگی بکنند با همین ذخایر، این آدم می‌خواهد که در ظرف بیست سال، سی سال همه‌اش را به حلقوم آمریکا بکند و در ازایش هم چیزی دریافت برای منفعت ملت نکند. اینکه کسر می‌آید بودجه، برای - یکی‌اش برای - همین معناست که این بودجه خورده می‌شود.» [9]

امام درباره خیانت شاه در مراوده با اسرائیل نیز فرمودند: «حالا شما همه چیز را از خارج وارد می‌کنید. هر چه هست یا از اسرائیل می‌آید؛ دشمن اسلام! خدا می‌داند که این مرد نسبت به اسلام چه خیانت‌ها کرده است. اسرائیل که دشمن اسلام است، با مسلمین الان در جنگ است، این از همان اول این را شناختند. از اول، از بیست و چند سال پیش از این، حدود سی سال، بیست و پنج سال پیش از این، اسرائیل را که در جنگ بود با مسلمین اینها به رسمیت شناختند! و ابتدایش بروز ندادند.» [10]

امام خمینی، تبلیغ را یک تکلیف همگانی دانستند و فرمودند: «همه‌تان مکلفید به اینکه این تبلیغاتی که در خارج شده و دارد می‌شود و بعضِ از این روزنامه‌های خارجی از اینها ارتزاق می‌کنند و بر ضد ملت‌ ایران و بر وِفْق آقای محمدرضاخان چیز می‌نویسند، روشنگری کنید شماها در مقابل آنها. شما هم روشنگری کنید. شما هم به هر کس می‌رسید بگویید مسائل را که ایران وضعش این‌طوری است... باید همه ما دنبال مطلب باشیم و بتوانیم با روزنامه‌نگارها مصاحبه کنیم.»[11]

 

پی‌نوشت‌ها:

 

[1]. خمینی(ره)، روح‌الله، صحیفه امام خمینی(ره)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ج 5، چ 3، 1379، ص 94.

[2]. همان، ص 95.

[3]. همان، ص 96.

[4]. همان، ص 98.

[5]. همان، ص 99.

[6]. همان.

[7]. همان، ص 101.

[8]. همان.

[9]. همان، ص 112.

[10]. همان، ص 116.

[11]. همان، ص 119. 
تعداد بازدید: 367


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: