انقلاب اسلامی :: جمهوری اسلامی، سیاست خارجی، و روابط بین‌الملل

جمهوری اسلامی، سیاست خارجی، و روابط بین‌الملل

29 اسفند 1401

احمد ساجدی

کتاب «جمهوری اسلامی، سیاست خارجی، و روابط بین‌الملل» تلاش دارد تعریف تازه‌ای از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و راه‌های توفیق آن در عرصه بین‌المللی ارائه دهد. نویسنده، نام این تعریف جدید را «نظریه همروی» دانسته و معتقد است سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران راهکار مشترکی است که از همراهی و همروی علم و فن سیاست، فقه سیاسی، و تجربه در روابط بین‌الملل حاصل می‌شود. به باور نویسنده، تعامل و همراهی و همسویی حوزه‌های فوق، رمز توفیق جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی و در عرصه روابط بین‌المللی محسوب می‌شود.

این کتاب از ۱۳ فصل تشکیل شده است:

فصل اول با عنوان «انقلاب اسلامی و مسئله تجدد» چگونگی مواجهه جمهوری اسلامی با مدرنیته و تجدد غربی را در قالب سه مقاله تشریح می‌کند.

فصل دوم با عنوان «انقلاب اسلامی ایران، مقایسه نظریه رهبری مذهبی با دیگر نظریه‌ها» به تبیین نظریات رهبری در خصوص انقلاب اسلامی پرداخته است.

فصل سوم با عنوان «قیام عاشورایی و راهبرد انقلاب اسلامی» به تشریح رویکردهای عاشورایی انقلاب اسلامی از جمله ترجیح شهادت بر ذلت پرداخته است.

فصل چهارم با عنوان «سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی» اصول سیاست خارجی از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را تبیین و تشریح کرده است.

فصل پنجم با عنوان «بررسی و نقد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» به بررسی برخی چالش‌های مطرح در سیاست خارجی کشورمان در گذر زمان پرداخته است.

فصل ششم با عنوان «راهبرد وحدت اسلامی» مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله تقریب مذاهب را مورد بررسی قرار داده است.

فصل هفتم و هشتم با عناوین «جهاد ابتدایی و دولت های سکولار» و «جهاد ابتدایی در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی» به بررسی موضوع جهاد در فلسفه سیاسی اسلام پرداخته و با استناد به دیدگاه‌های علامه طباطبایی درصدد اثبات این حقیقت برآمده که برخلاف نظریه برخی مستشرقان، مفهوم جهاد در عرضه سیاسی، الزاماً به معنای جنگ دائمی کشورهای اسلامی علیه دیگر کشورها نیست.

فصل نهم با عنوان «جهانی شدن غربی و جهان‌گرایی اسلامی» به بررسی تفاوت‌های بنیادین میان این دو دیدگاه از نظر اسلام پرداخته است.

فصل دهم با عنوان «جهانی‌شدن و مسئولیت‌های فراملی» ضمن تشریح مفاهیم جهانی‌شدن به بررسی مسئولیت‌های فراملی دولت‌های اسلامی در این خصوص پرداخته است.

فصل یازدهم با عنوان «گفت‌وگوی تمدن‌ها و برخورد تمدن‌ها» ضمن اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در تصویب طرح نامگذاری اولین سال هزاره سوم به عنوان «سال گفت‌وگوی تمدن‌ها»، به تشریح تفاوت عمیق میان مفهوم گفت‌وگوی تمدن‌ها و برخورد تمدن‌ها پرداخته است.

فصل دوازدهم با عنوان «گفت‌وگوی فرهنگ‌ها، ضرورت دنیای پسامدرن» مکمل مباحث فصل یازدهم است و موضوع گفت‌وگوی فرهنگ‌ها را بیشتر کالبدشکافی کرده است.

فصل سیزدهم با عنوان «راهبرد صلح جهانی» درصدد است موضوع صلح جهانی را از دیدگاه فقه اسلامی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کتاب «جمهوری اسلامی، سیاست خارجی، و روابط بین‌الملل» توسط دکتر سیدصادق حقیقت عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در ۲۸۸ صفحه تدوین شده و انتشارات کویر، آن را در سال ۱۴۰0 با قطع وزیری و بهای ۹۷ هزار تومان وارد بازار نشر کرده است.

روی جلد این کتاب تصویری از پرچم جمهوری اسلامی ایران بر زمینه‌ای سفیدرنگ است که جریان‌های متفاوت فکری و سیاسی بر گرداگرد آن در حرکت هستند. در پشت جلد نیز بخشی از مقدمه کتاب که فلسفه نگارش این اثر، محتوای کتاب و رویکرد آن را نشان می‌دهد، منعکس شده است. 
تعداد بازدید: 204


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: