انقلاب اسلامی :: 27- حزب رستاخیز
پادکست انقلاب

27- حزب رستاخیز

03 اسفند 1401


تهیه متن و گوینده: ناصر تفرشی

در دوره پهلوی دوم، ابتدا چند حزب در ایران فعالیت می‌کردند؛ مثل حزب پان‌ایرانیسم، حزب ملت ایران، حزب مردم، حزب ملیون، حزب ایران نوین. اواخر سال 1353 بود که شاه، به‌طور ناگهانی تصمیم گرفت که بساط چند حزبی را کنار بگذارد و نظام تک‌حزبی را در ایران برپا کند. برای همین سایر احزاب را منحل کرد و یک حزبی راه انداخت به نام حزب رستاخیز ملت ایران. پس از آن اعلام کرد که هر کس با این حزب مشکل دارد یا باید جمع کند از ایران برود بیرون یا باید برود زندان! در این قسمت از پادکست انقلاب می‌خواهیم کمی درباره حزب رستاخیز حرف بزنیم و بگوییم که اصلاً چه شد که چنین حزبی به‌وجود آمد، ایده حزب رستاخیز از چه زمانی بود، چه عملکردی داشت و چرا بعد از سه سال و نیم، این حزب منحل شد؟


 
تعداد بازدید: 281


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: