انقلاب اسلامی :: نوآوری سیاسی امام خمینی

نوآوری سیاسی امام خمینی

11 اردیبهشت 1402

احمد ساجدی

کتاب «نوآوری سیاسی امام خمینی» در حوزه اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است. این کتاب تلاش دارد دیدگاه‌های نو و پویای امام در فقه اسلامی را که رمز تأثیرگذاری ایشان بر جوامع اسلامی است، استخراج کرده و به نسل جوان بنمایاند.

پیشگفتار این کتاب ضمن اشاره به اینکه «امام قوانین اصلاحی و نوآورانه را وارد قیام خود نمودند و تلاش کردند برنامه اسلام را به عنوان طرحی پویا و زنده جاری و ساری سازند تا از ره‌آورد آن اسلام سیاسی در عرصه معادلات سیاسی جهانی و منطقه‌ای حضوری فعال و پویا و تأثیرگذار داشته باشد»، به معرفی اثر حاضر پرداخته و می‌نویسد:

«این کتاب درصدد است که امام را از دیدگاه اندیشه‌های نوگرایانه و احیاگرانه که در نوع خود بی‌نظیر، پویا و راهگشاست مورد کنکاش قرار دهد تا از این منظر دریچه‌ای از آرا و اندیشه‌های ایشان را به روی نسل امروز باز کند و تلنگری به جامعه به ویژه جامعه علمی و فرهنگی کشور و دست اندرکاران بزند تا زمینه‌های لازم برای توجه بیشتر و بهره‌گیری وافر از منظومه فکری امام و نگاه جامع و حداکثری ایشان از اسلام فراهم گردد.»

کتاب از پنج فصل تشکیل شده که عناوین فصول آن عبارتند از:

فصل اول: «کلیات» – در این فصل ضمن تبیین و تشریح مفهوم نوآوری در فقه اسلامی، به مهمترین آثار پژوهشی که تاکنون در این حوزه منتشر شده اشاره شده است.

فصل دوم: «چهارچوب مفهومی» – در این فصل به اهمیت هوش و فهم و درک صحیح امام از تاریخ و سنت به عنوان راز نوآوری ایشان در فقه اسلامی که در دو محور اندیشه و عمل ایشان تجلی یافته، اشاره شده است.

فصل سوم: «فقه پویا و کارآمد، قلمرو نوآوری امام خمینی» – در این فصل روش‌شناسی امام در فقه، احیاگری و اصلاح‌گری اجتماعی امام و اهمیت جامع‌الشرایط بودن فقیه برای فقه پویا، مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل چهارم: «زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نوآوری امام خمینی» – در این فصل حوادث نهضت مشروطه، کودتای رضاخان و اقدامات ضد اسلامی وی، نقش شخصیت‌های روحانی در مبارزه با دست‌های استعمار، به عنوان زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نوآوری‌های امام بررسی شده و اهمیت تأکید همیشگی امام بر لزوم تلفیق دین و سیاست، تشریح گردیده است.

فصل پنجم: «عمل امام خمینی (جنبه‌های عملی و کنشی در نوآوری)» - در این فصل به نقش ممتاز امام خمینی در انقلاب اسلامی، در تأسیس نظام جمهوری اسلامی، در انجام رفراندوم جمهوری اسلامی، و در اداره تمامی شئون کشور بر مبنای فقه پویای اسلام اشاره شده است.

کتاب حاضر تلاش دارد، به این سوالات پاسخ گوید:

الف- امام چگونه توانست برای نخستین بار میان فقه و سیاست پیوندی استوار برقرار کرده و آن را در قالب و شکل نظام جمهوری اسلامی ایران با ساختار آن مستقر نماید؟

ب- علما مراجع و حوزه‌های علمیه چه نگاهی به سیاست‌های ضد اسلامی دوره دوره پهلوی داشتند؟

ج- واکنش امام خمینی در دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی به سیاست‌های ضد اسلامی دولت پهلوی دوم چگونه بود؟

د- پیشنهادها و راه‌حل‌های امام خمینی برای حضور دین در جامعه چگونه و به چه صورت بوده است؟

ه- چگونه الگوی پیوند فقه و حکومت در رهبری سیاسی امام خمینی تحقق یافت؟

 در بخش «نتیجه‌گیری» کتاب نیز آمده است:

«نوآوری‌های امام بیانگر این مهم است که اسلام به عنوان مکتبی کامل، جامع و مترقی، برای همه زمان‌ها، برنامه‌های به‌روز و جامع دارد. اما شرطش این است که عالمان اسلامی، فقها و مجتهدین با مراجعه به متون اصلی و با اجتهاد پویا و عالمانه، آن را برای زمانه ارائه دهند. همان‌طوری که امام در قرن مهجوریت دین، این کار سترگ را انجام داد.»

نویسنده کتاب «نوآوری سیاسی امام خمینی» علی داستانی بیرکی است و «مؤسسه چاپ و نشر عروج» و با همکاری «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» در قطع وزیری و در ۱۵۰ صفحه با بهای ۶۵ هزار تومان وارد بازار نشر کرده است. 
تعداد بازدید: 202


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: