انقلاب اسلامی :: 33- غائله خلق عرب خوزستان
پادکست انقلاب

33- غائله خلق عرب خوزستان

10 خرداد 1402


تهیه متن و گوینده: ناصر تفرشی

خوزستان یکی از مناطقی بود که می‌خواستند با ترویج اندیشه‌های پان‌عربیسم و با حمایت دولت عراق از ایران جدا کنند و به آن بصورت یک کشور مستقل، هویت عربی دهند. فقط منتظر فرصت بودند که انقلاب اسلامی این فرصت را به آنان داد. یعنی درست موقعی که دولت مرکزی قدرت نگرفته بود و هنوز فضای سیاسی کشور ملتهب و آشفته بود، غائله‌ای را در خوزستان راه انداختند که بعدها به غائله خلق عرب مشهور شد. در این قسمت از پادکست انقلاب می‌خوایم که خیلی کوتاه، درباره غائله خلق عرب حرف بزنیم و بگوییم که وقایعی که بعد از انقلاب در خوزستان اتفاق افتاد از کجا ریشه گرفته بود و چه اتفاقاتی رخ داد و سرانجامش به کجا ختم شد.


 
تعداد بازدید: 242


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: