انقلاب اسلامی :: ورود هیئت اتمی آمریکا به تهران

ورود هیئت اتمی آمریکا به تهران

30 اردیبهشت 1397

احمد ساجدی

روز 30 اردیبهشت 1353 با ورود رئیس کمیسیون انرژی اتمی آمریکا در رأس یک هیئت به تهران، مذاکرات اتمی حکومت پهلوی و آمریکا آغاز شد. ریاست این هیئت به عهده خانم دیکسی لی دی بود. روزنامه اطلاعات در این زمینه نوشت: «هدف این مذاکرات همکاری وسیع در زمینه استفاده از انرژی اتمی میان تهران و واشنگتن و یاری کمیسیون انرژی اتمی آمریکا به اجرای برنامه‌های وسیع ایران در این زمینه است... حضور هیئت کمیسیون انرژی اتمی آمریکا در تهران، به فاصله دو روز پس از اعلام خبر نخستین آزمایش اتمی هند در محافل سیاسی جهان بااهمیت تلقی شد.»

منبع: روزنامه اطلاعات، ش 14409، 30 اردیبهشت 1353، ص 4 
تعداد بازدید: 109


مطالب مرتبط

.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: