انقلاب اسلامی :: آزادی

آزادی

08 شهریور 1397

مونا کرمی

دیوارهای شهر تخته سیاهی بود

برای مشق‌هایت

گفتی: آ

نوشتی: مثل آزادی

و بند بند استخوان‌هایت کنج دیوار شکست

هر تکه‌ات سرمشق شعری شد که در هیچ دفتری جا نمی‌گرفت

سر ریز شدیم؛

به کوچه‌ها

خیابان‌ها

بزرگ‌راه‌ها

آنقدر که کم کم میدان آزادی بر شانه‌های ما ایستاد!

یار دبستانی من!

یک تکه‌ات مثنوی بلندی شد که هنوز هم زمزمه‌اش می‌کنم

  
تعداد بازدید: 405


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: