انقلاب اسلامی :: تجلیل امام خمینی از بیداری نسل جوان

تجلیل امام خمینی از بیداری نسل جوان

02 مهر 1397

احمد ساجدی

روز 2 مهر 1354 امام خمینی در پیامی به هفتمین کنگره سالانه انجمن‌های اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا، در زمینه رشد ملت فرمودند: از رشد ملت‌ ‌است که نقشه‌های شوم اجانب که به دست شاه باید اجرا شود مواجه با مخالفت ملت‌ ‌می‌شود؛ رشد ملت است که حزب ساختگی شاه را با آن همه رعد و برق و عربده رسوا‌ ‌کرد و شاه را گرفتار آشفتگی و هیجان کرد؛ رشد ملت است که با همه ارعاب و تهدید در‌ ‌انتخابات مفتضح شرکت نکرد، مگر مشتی جیره‌خواران و بستگان به دستگاه؛ رشد‌ ‌سیاسی دانشجویان قدیم و جدید است که به تبلیغات چند صد ساله اجانب و نقشه‌های‌ ‌تفرقه‌انداز استعمار پشت پا زده و در صف واحد در مقابل رژیم، مردانه ایستاده و از‌ ‌حقوق ملت مظلوم دفاع می‌کنند، و از شکنجه‌ها و حبس‌ها و محرومیت‌ها هراس ندارند.

منبع: صحیفه امام، ج 3، ص 113 و 114. 
تعداد بازدید: 105


مطالب مرتبط

.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: