انقلاب اسلامی :: فیلم: تشکیل کمیته اعتصابات

فیلم: تشکیل کمیته اعتصابات

18 اردیبهشت 1398

اعتصابات کارکنان دولت، شرکت نفت، بازار و کسبه در جریان انقلاب در جهت سرنگونی حکومت پهلوی بود اما در این شرایط امام خمینی فرمانی مبنی بر تشکیل کمیته اعتصابات صادر کردند. این کمیته به تنظیم امور مربوط به اعتصابات پرداخته و موظف به کمک نیازمندان بود. با استعفای ازهاری و روی کار آمدن بختیار، شاه از کشور خارج شد و این در حالی بود که تظاهرات علیه حکومت پهلوی در حال گسترش بود. در این فیلم وقایع مذکور را مشاهده خواهید کرد.

  
تعداد بازدید: 453


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: