انقلاب اسلامی :: انقلاب اسلامی و تداول قدرت

انقلاب اسلامی و تداول قدرت

21 اردیبهشت 1398

کتاب «انقلاب اسلامی و تداول قدرت: گفتارهایی در آسیب‌شناسی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی» اثر سیدمحمدمهدی میرباقری از سوی نشر تمدن نوین اسلامی، سال 1397 در 397 صفحه منتشر شده است.

در فهرست این کتاب، این عنوان‌‌ها دیده می‌شوند:

بخش اول: ترسیم وضعیت انقلاب اسلامی

گفتار اول: انقلاب اسلامی در مقیاس بین‌المللی

1. تحلیل‌های مختلف از انقلاب اسلامی

2. چیستی انقلاب اسلامی در بیان امام خمینی(ره)

3. قدرت نرم انقلاب اسلامی

4. ایران اسلامی، پرچمدار مبارزه حقیقی با استکبار

گفتار دوم: انقلاب اسلامی در مقیاس منطقه‌ای

1. سه نگاه به جریان بیداری اسلامی

2. بیداری اسلامی و ایجاد دوقطبی جدید در جهان

3. بهره‌برداری غرب از «اسلام آمریکایی» برای تضعیف «اسلام ناب»

4. ضرورت بسط اسلام ناب (به جای اسلام آمریکایی» در بدنه جهان اسلام

5. فلسفه تاریخ شیعی، معیار تحلیل حوادث آخرالزمانی

6. ضرورت ساماندهی «کفر به طاغوت» و افشاگری نسبت به تمدن غرب

گفتار سوم: انقلاب اسلامی، غرب و آخرالزمان

1. انقلاب اسلامی و مسائل آخرالزمان

2. روابط تشیع و مسیحیت و غرب

3. ضرورت نقد غرب و تولید اندیشه‌ها و دانش‌های جدید

گفتار چهارم: درگیری تمدنی و اقتصاد مقاومتی

1. هماوردی تاریخی جبهه حق و باطل در معارف دینی

2. منتهی شدن درگیری حق و باطل به جنگ تمدنی کنونی

3. تمرکز جنگ تمدنی غرب با اسلام در حوزة‌ «اقتصاد»

بخش دوم: انقلاب اسلامی و تداول قدرت

گفتار پنجم: مأموریت‌های دستگاه ریاست جمهوری

1. مأموریت دستگاه ریاست جمهوری، تابع مأموریت انقلاب اسلامی

2. ضرورت هماهنگی دستگاه ریاست جمهوری با آرمان جهانی انقلاب اسلامی

3. شاخصه‌ها و خصوصیات رئیس‌جمهور مطلوب

4. ضرورت بازتعریف الگوی رقابت اخلاقی در انتخابات

گفتار ششم: انقلاب اسلامی، فراتر از جریان‌های سیاسی

1. ضرورت تحلیل انتخابات در درون موج بزرگ انقلاب اسلامی

2. پیشروی امواج انقلاب اسلامی در متن دنیای اسلام و جامعه جهانی

3. حرکت امواج انقلاب اسلامی بر فراز رقابت جریان‌های داخلی

4. انقلاب اسلامی فراتر از سه جریان «اصول‌گرایی، اصلاحات و سازندگی»

گفتار هفتم: مدیریت تداول قدرت براساس نرم‌افزارهای دینی

1. سه رویکرد در تحلیل انتخابات

2. الزامات تداول قدرت بین امواج و اضلاع داخلی انقلاب اسلامی

3. اسلام‌خواهی، برایند اصلی تحولات اجتماعی ایران

گفتار هشتم: منطق سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

1. تحلیل منطق سیاست خارجی از منظر کلام و حکمت تاریخ

2. تبیین عوامل قدرت در نظام اسلامی

3. جایگاه صلح در سیاست خارجی دولت اسلامی

4. عقلانیت در سیاست خارجی، حفظ صلح و وفای به عهد با دیگران

5. اصول سیاست خارجی در علم کلام و فقه

گفتار نهم: نقش‌آفرینی دو تفکر «اقتصاد غرب‌گرا» و «اقتصاد مقاومتی»

1. «انحلال در نظام جهانی» یا «صیانت از اقتدار اسلام»؟

2. الزامات سیاسی و فرهنگی دو رویکرد «اقتصاد غرب‌گرا» و «اقتصاد مقاومتی»

گفتار دهم: تحلیل و آسیب‌شناسی دولت و دولت‌مردان

1. تحلیل انتخابات در بستر مقایسه وضعیت انقلاب اسلامی و غرب

2. بررسی و تحلیل وضعیت جریان غرب‌گرا در ایران

3. آسیب‌شناسی جریان اصول‌گرایان و جریان حامی دولت

بخش سوم: ضرورت مقابله با نفوذ فرهنگی

گفتار یازدهم: نفوذ تجددگرایان و ضرورت تولید تئوری‌های انقلابی

1. جریان‌شناسی نفوذ تجددگرایان

2. ساخت ابرتئوری‌ها بر پایه اندیشه‌های امام خمینی(ره)

3. مخاطراتِ طبقه متوسط مدرن

گفتار دوازدهم: مسیر نفوذ فرهنگی دشمن، و تدابیر متقابل

1. تحقیر، فریفتگی و انحلال، سه مرحله نفوذ فرهنگی

2. ایران، برنامه توسعه و فرایند نفوذ فرهنگی غرب

3. انقلاب اسلامی، سرآغاز انسداد نفوذ فرهنگی غرب

4. بدل‌سازی‌های غرب، برای مقابله با نفوذ فرهنگ اسلامی

5. تکنوکراسی، راه نفوذ مجدد فرهنگ غربی

گفتار سیزدهم: ضرورت، امکان و الزامات دولت‌سازی اسلامی

1. ضرورت دولت‌سازی اسلامی در مسیر تکامل انقلاب اسلامی

2. رویکردهای مختلف به دولت‌سازی اسلامی

3. چیستی و چگونگی دولت‌سازی اسلامی

گفتار چهاردهم: فتوحات و ضعف‌های انقلاب اسلامی در چهل سالگی

دشواری‌ها و ناهمواری‌های راه مبارزه

ضرورت یادآوری فتوحات جبهه مؤمنین و پاداش‌های الهی

فتوحات و افتخارات تاریخی انقلاب اسلامی

آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی

ضرورت ارتقاء‌روش‌ها و بینش‌ها در آسیب‌شناسی وضعیت.

 

در مقدمه کتاب «انقلاب اسلامی و تداول قدرت» هم آمده است: «آنچه پیش روی شماست، ‌گزینشی از سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای عمومی آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری دربارة انقلاب اسلامی و تداول قدرت است که به مناسبت‌های مختلف و در محافل گوناگون ایراد شده است. این گفتارها از سه بخش تشکیل می‌شود.

در بخش اول، وضعیت و موقعیت کنونی انقلاب اسلامی در مقیاس ملی،‌ منطقه‌ای و جهانی تحلیل و تبیین می‌شود. حاصل این تحلیل و تبیین آن است که انقلاب اسلامی گامی در مسیر زمینه‌سازی ظهور است که به فضل الهی هرچه از عمر آن می‌گذرد، ریشه‌دارتر و تنومندتر می‌شود و تجزیه و ترکیب‌های جدیدی را در منطقه و جهان به نفع کلمه حق رقم می‌زند. طبیعی است که این نوع نگاه به انقلاب اسلامی،‌ در ترسیم استراتژی و نقشه راه آینده کشور و نظام و دولت اثر می‌گذارد.

در بخش دوم، در کنار تحلیل انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری، رابطه انقلاب اسلامی و جریان‌های سیاسی بررسی می‌گردد. نتیجه این بررسی‌ها آن است که جریان‌های مختلف می‌توانند با تصحیح تعاریف و اهداف خود و التزام به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی،‌ در چارچوب انقلاب اسلامی فعالیت کنند و در تداول و تبادل قدرت در درون جمهوری اسلامی حضور پیدا نمایند؛ اما چنانچه زمام امور خود را به غرب‌گرایان بسپارند و تابع آنها عمل کنند، موقعیتی کسب نخواهند کرد و انقلاب اسلامی همچنان که تاکنون از موانع بزرگ بیرونی و داخلی عبور کرده است، از آنها هم عبور می‌کند.

در بخش سوم، این نکته مهم موضوع سخن قرار می‌گیرد که اگر الگوی توسعه غربی از سوی دولت دنبال شود،‌ خطر نفوذ نرم دشمن و استحاله فرهنگی، جامعه را تهدید خواهد کرد؛ از این‌رو باید توسعه غربی را افشا نمود و در مقابل، به تولید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دولت‌سازی اسلامی پرداخت.»

این مقدمه در جمع‌بندی مطالب کتاب به نکته‌هایی اشاره دارد که چهار نکته چنین است: «1. درگیری تاریخی بین جریان انبیاء الهی و اوصیاء آن‌ها از یک طرف و فراعنه تاریخ از طرف دیگر، در فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) بیان شده است. این درگیری، در دوران ما در تنش بین انقلاب اسلامی و جریان تجدّد، تمثل و تحقق پیدا می‌کند.

2. جنس مبارزه انقلاب اسلامی، ‌صرفاً ضداستعماری یا ضداستبدادی یا هر دوی این‌ها نیست. ظرفیت انقلاب اسلامی این نیست که در مسیرِ جهانی‌سازی تمدن مادی کنونی قرار گیرد، بلکه حرکتی است که برای رهانیدن بشر از حکومت‌های مادی و مدیریت‌های شیطانی، و رسیدن به یک نظام تمام عیار ایمانی در عصر ظهور به وجود آمده است.

3. یکی از پروژه‌های مهم غرب این بود که مسلمان‌ها بین دو ضلع اسلام آمریکایی، یعنی اسلام خشن و اسلام لیبرال، یکی را انتخاب کنند؛ اما جبهه انقلاب اسلامی، هم با تمدن غرب چالش کرده است و هم با این دو ضلع اسلام آمریکایی در درون جهان اسلام. صف‌بندی کنونی در منطقه به گونه‌ای است که قرائت‌ناب از اسلام در یک طرف، و کل تمدن مادی و گرایش‌های انحرافی اسلام، در طرف مقابل قرار دارند.

4. تحلیل مأموریت دستگاه ریاست جمهوری، تابع درک از مأموریت انقلاب اسلامی است. بدترین نوع تحریف انقلاب اسلامی این است که ما این انقلاب را مثبت تعریف کنیم، ولی به گونه‌ای، آن را کوچک‌تر از مأموریت حقیقی‌اش بشناسیم یا بشناسانیم. اگر ما مأموریت انقلاب اسلامی را فقط ملی تعریف کنیم، مأموریت دولت‌هایی که سر کار می‌آیند معطوف به همین مقیاس خواهد بود و بیش از این نخواهد بود؛ اما اگر انقلاب اسلامی، معطوف به دنیای اسلام و جامعه جهانی است که ایدئولوژی دیگری را در مقابل ایدئولوژی مدرن مطرح کرده و تک‌صدایی را در جهان شکسته و راه جدید را پیش‌روی بشریت باز کرده است، طبیعتاً مأموریت ملت و مسئولان را باید در این مقیاس تعریف کنیم.» 
تعداد بازدید: 508


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: