انقلاب اسلامی :: ای خلق به‌پاخاسته

ای خلق به‌پاخاسته

11 مهر 1398

خسرو فرشیدورد

تقدیم به شهیدان راه‌ آزادی و مبارزان ضد استعمار

ای خلق به‌پا خاسته مردانه بجنگید

با دشمن این خانه و کاشانه بجنگید

این جغد کند خانه آباد تو ویران

تا جغد گریزان شود از خانه بجنگید

تا پیکر ضحاک شود طعمه ماران

چون کاوه شیرافکن فرزانه بجنگید

دشمن به دل دام بی‌دانه نهاده است

تا نیست شود دام وی از دانه بجنگید

افسانه به تاریخ شده، نام دلیران

تا نام شما هم شود افسانه بجنگید

تأخیر گناه است در این رزم گناه است

بی آفت تأخیر دلیرانه بجنگید

تا گرگ شود خسته و درمانده بکوشید

تا دیو شود عاجز و دیوانه بجنگید

تا غول شود خسته و از لانه گریزد

مردانه به هر خانه و هر لانه بجنگید

سستی مکنید و دمی از پا منشینید

جانانه به آبادی و ویرانه بجنگید

خامش مکنید آتش این رزم مقدس

غافل مشوید و همه جانانه بجنگید

هم‌خانه تو کشته شد از حمله دشمن

ماتم‌زده با قاتل هم‌خانه بجنگید

غارت شده ایران منشینید، بتازید

ای مردم غارت شده جانانه بجنگید

از نوکر بیگانه و بیگانه مترسید

با نوکر بیگانه و بیگانه بجنگید

تسلیم مگردیده بکوشید و بجوشید

تا لحظه آخر همه مردانه بجنگید

 

منبع: روزنامه اطلاعات، ش 15760، 25 دی 1357، ص 6. 
تعداد بازدید: 97


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: