انقلاب اسلامی :: خمینی ای امام...

خمینی ای امام...

28 آبان 1398

خمینی، ای امام و رهبر خلق

وجود ارجمندت بی‌بلا باد

ازین بیماری اندک که داری

ترا از فیض و لطف حق شفا باد

تو راح خلقی و روح خدایی

تنت در سایه حفظ خدا باد

تو در خط علی مرتضایی

نگهدارت علی مرتضا باد

تو در راه شهید کربلایی

هوادارت شهید کربلا باد

امامی و امین کبریایی

وجودت در امان کبریا باد

دعای ملتی باشد به جانت

که جانت در سلامت زین دعا باد

تو کوشی در رضای خلق و خالق

صلاح ملک حاصل زین رضا باد

تن و جان تو از هر درد و رنجی

رها باد و رها باد و رها باد

الا ذات شریفت تا بسی سال

به حفظ از آفت ارض و سما باد

به جام دشمنانت، دور و نزدیک

هماره شربت مرگ و فنا باد

به کام دوستانت، هر که، هر جای

شراب شادی و شوق و صفا باد

چو خلق و ملک ما را راهنمایی

خداوندت درین ره رهنما باد

تو ما را یادگار از منجیانی

که ذات بی‌مثالت را بقا باد

نگهدار وجود فیض بارت

خدا باد و خدا باد و خدا باد

                                                                            مهدی اخوان ثالث

                                                                            م. امید

 

منبع: مجله حضور، ش 1، خرداد 1370، ص 27. 
تعداد بازدید: 159


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: