انقلاب اسلامی :: اعتراض امام خمینی به عدم حذف آرم‌های شاهنشاهی از سربرگ ادارات
6 تیر

اعتراض امام خمینی به عدم حذف آرم‌های شاهنشاهی از سربرگ ادارات

06 تیر 1399

احمد ساجدی

روز 6 تیر 1359 امام خمینی نسبت به باقی‌ماندن آرم‌های شاهنشاهی در سربرگ ادارات دولتی اعتراض کردند. امام فرمودند: «این چه وضعی است در این مملکت؟...باز هم آرمهای شاهنشاهی در کاغذهایشان هست... باز‌ ‌هم تذکره‌ها، تذکره‌های شاهنشاهی است. باز هم کاغذهای اداره، کاغذهای شاهنشاهی‌ ‌است. اگر شاهنشاهی هستید، خوب بگویید تا ما تکلیفمان را با شما تعیین کنیم. تا من‌ ‌بگویم ملت با شما چه کند و اگر نیست، چرا این آرمها را برنمی‌دارید؟ چرا این اشخاصی‌ ‌که در این ادارات مشغول فساد هستند،... تصفیه نمی‌کنید؟ ... تا کی صبر کند ملت ایران و کی شما می‌خواهید اصلاح کنید امور را؟ ...اگر تا ده روز دیگر، در یکی از این چیزهایی که از ادارات‌ صادر می‌شود، عکس همان آرمهای شاهنشاهی باشد،...من به ملت‌ ‌می‌گویم که با شماها آن رفتار کند که با شاهنشاه کرد...»

 

منبع: صحیفه امام، ج 12، ص 477. 
تعداد بازدید: 101


مطالب مرتبط

.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: