انقلاب اسلامی :: امروز، روزی است که ملت با قشرهای انتظامی رفیق‌اند
سخنان امام خمینی(ره) درباره تفاوت قوای انتظامی در حکومت پهلوی و حکومت اسلامی

امروز، روزی است که ملت با قشرهای انتظامی رفیق‌اند

01 مرداد 1399

الهام صالح

امام خمینی در تاریخ اول مرداد 1358 در جمع نیروهای شهربانی همدان در قم  سخنرانی کردند.

تفاوت‌های قوای انتظامی در رژیم طاغوت با حکومت اسلامی، موضوع این سخنرانی را تشکیل می‌داد.

در رژیم‌های غیر انسانی مردم را سرکوب می‌کنند

امام خمینی در ابتدای سخنانشان در مورد استفاده‌های شخصی حکومت طاغوت و نوع تربیت قوای انتظامی در این رژیم فرمودند: «رژیم طاغوتی چون مبنایش بر استفاده‌های شخصی و رساندن انتفاع به کسانی که ارتباطات خارجی با آنها دارد و می‌خواهد حفظ کند او را، ناچار آن رژیم به ملت خیانت می‌کند. می‌خواهد از چنگ ملت برباید و به جیب خودش و ارباب‌هایش بکند، چنانچه مشاهده کردید و کردیم. از این جهت، آن رژیم می‌خواهد که قوای انتظامی جوری تربیت بشود که حفظ همان منافع او را بکند. و چون خیانتکار است از ملت می‌ترسد، و چون می‌ترسد، می‌خواهد که یک قوایی درست کند که ملت را بترساند.»[1]

امام خمینی درباره ترس رژیم‌های غیر انسانی از مردم و نتیجه این ترس گفتند: «اینکه قوای انتظامی در رژیم‌های غیر انسانی و غیر توحیدی کوشش دارند که مردم را سرکوب کنند و بترسانند، این برای این است که خودشان از مردم می‌ترسند و چون خیانتکارند می‌ترسند، از این جهت، ارتش را جوری درست می‌کنند و تربیت می‌کنند که در مقابل ملت بایستد. ملت را از ارتش جدا می‌کنند. ژاندارمری را، شهربانی را، اینها را طوری تنظیم می‌کنند که از ملت جدا باشد و با ملت مخالف باشد. این برای این است که چون دستگاه از ملت می‌ترسد، می‌خواهد که اینها با ملت روابط نداشته باشند و مخالف ملت باشند؛ ملت هم مخالف اینها.»[2]

ایشان همچنین فرمودند: «قوای انتظامی در امثال ایران، نه در خود ایران تنها، در امثال این کشورها، طوری هستند که با مردم در دو جهت واقع هستند. مردم از قوای انتظامی‌ بیزارند؛ قوای انتظامی هم مردم را می‌خواهند سرکوب کنند. و تمام اساس این است که آنها برای اینکه خودشان را حفظ کنند، یک قوایی تربیت می‌کنند که این قوا آنها را حفظ کند و از ملت هم جدا باشند.»[3]

می‌ترسیدند از باب اینکه خیانتکار بودند

امام در سخنانشان این موضوع را نیز مطرح کردند که محمدرضا پهلوی از مردم می‌ترسید. همچنین درباره علت این ترس نیز توضیحاتی ارائه دادند: «چنانچه این محمدرضا می‌خواست از یک خیابانی در چند روز دیگر عبور کند، آن جاهایی که در مسیر او بود کنترل می‌شد. خانه‌های اطراف خیابان باید یا خالی بشود، یا مأمور انتظامی بروند آنجاها پاس بدهند، برای اینکه در این عبور می‌ترسید، از مردم می‌ترسید، مردم را هم می‌ترسانند، از باب اینکه می‌ترسیدند از مردم. می‌ترسیدند از باب اینکه خیانتکار بودند. خیانت منشأ این شد که یک شخص خائن، اسباب این شد که تمام قوای انتظامیه‌ای که باید در خدمت مردم باشد، اینها را می‌کشیدند به ضد مردم. مردم از شما جدا بودند، متنفر هم بودند؛ شما هم از مردم جدا بودید و خیال می‌کردید باید تو سر مردم بزنید.»[4]

امام خمینی درباره ترس مردم از شهربانی و سازمان امنیت فرمودند: «اینکه در آن رژیم شهربانی‌ها مثل وقتی که مردم اسم شهربانی را می‌شنیدند یا اسم سازمان امنیت را می‌شنیدند می‌لرزیدند به خودشان و می‌ترسیدند از اینها و از شما روگردان بودند این برای این بود که وضع را این‌طوری پیش آورده بودند. در این ممالکی که اینها همه می‌خواهند مردم را بچاپند، خزائن مردم را ببرند و خدمت بکنند به ارباب‌هاشان، اینها ناچارند که برای این کار، یک قوایی تهیه کنند مناسب با این کار، و این‌طور تربیت می‌کردند. قهراً آن کسی که وارد می‌شد در شهربانی یا وارد می‌شد در ژاندارمری یا وارد می‌شد در ارتش، به این ترتیب وارد می‌شد.»[5]

ملت با قشرهای انتظامی رفیق‌اند

امام در مورد وضعیت قوای انتظامی در حکومت اسلامی نیز گفتند: «رژیم اسلامی این‌طور نیست؛ برای اینکه آن کسی که مبدأ امر است، خیانتکار نیست. وقتی خیانتکار نیست، از ملت نمی‌ترسد. ملت به او وفادارند. قوای انتظامی در این رژیم برای حفظ ملت است و برای این است که به مردم خدمت بکند. وقتی که قوای انتظامی این‌طور تربیت شد که به مردم خدمت بکند، آنها خدمتگزار ملت می‌شوند؛ ملت هم خدمتگزار خودش را پشتیبانی می‌کند.»[6]

امام خمینی ضمن اشاره به این موضوع که مردم در رژیم گذشته از قوای انتظامی می‌ترسیدند، درباره تغییر نگاه مردم به این قوا فرمودند: «می‌توانید که شما این چیزی که در ذهن آنها در این پنجاه سال رفته است، از آن وقتی که چشمش را باز کرده از سازمان امنیت ترساندندش و از شهربانی ترساندندش و از ارتش ترساندندش و از ژاندارمری ترساندندش، این را باید با عمل، کاری بکنید که از قلب او بیرون بیاید و بفهمد که امروز غیر از دیروز است. امروز، روزی است که ملت با این قشرهای انتظامی رفیق‌اند و دوست‌اند و برادرند. آنها می‌خواهند حفظ کنند انتظامات را برای ملت، وقتی ملت دید که این طایفه خدمتگزار او هستند، قهراً محبت به او پیدا می‌کنند.»[7]

شما شهربانی دولت جمهوری اسلامی هستید

امام خمینی در پایان سخنانشان درباره لزوم رفتار اسلامی قوای انتظامی با مردم فرمودند: «شما امروز شهربانی دولت جمهوری اسلامی هستید، افرادتان یکی‌یکی باید ملاحظه این را بکند که من در شهربانی «اسلامی» دارم کار می‌کنم، رئیس شهربانی هم باید همین معنا را در ذهنش بیاورد؛ جمعیتتان هم باید همین معنا در ذهنش باشد که ما در یک مملکتی می‌خواهیم شهربانی بکنیم که این مملکت مال امام زمان است – سلام‌الله علیه - مال حضرت امیر – سلام‌الله علیه - مال پیغمبر است. ما داریم خدمت به پیغمبر و اسلام می‌کنیم. ما نباید به مردم حالا - عرض کنم که – قدرت‌فروشی بکنیم؛ خیال بکنیم ما یک قدرتمندی هستیم و مردم چیزی نیستند. اگر این کار را بکنید، محبوب مردم می‌شوید. دل‌هاتان مطمئن، آرام و وقتی شب می‌روید منزل، با دل آرام می‌خوابید؛ هیچ تشویشی در کار نیست.»[8]

 

پی‌نوشت‌ها:

 

[1]خمینی(س)، روح‌الله، صحیفه امام خمینی(س)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چ سوم، زمستان 1379، ج 9، ص 215.

[2]همان‌جا.

[3]همان، ص 215 و 216.

[4]همان، ص 216.

[5]همان‌جا.

[6]همان، ص 217.

[7]همان‌جا.

[8]همان، ص 219. 
تعداد بازدید: 300


.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: