انقلاب اسلامی :: تجلیل امام خمینی از نیروهای مسلح

تجلیل امام خمینی از نیروهای مسلح

25 دی 1399

احمد ساجدی

روز 25 دی 1359 امام خمینی در جمع بازاریان تهران فرمودند: «من به‌ ‌قوای انتظامی و نظامی که الان دارند در سرحَدات جانفشانی می‌کنند، همه طوایفشان،‌ ‌چه عشایر و چه مردم عادی غیرنظامی و چه خود نظامیها و چه قوای دیگر مسلح مثل‌ ‌پاسدارها، به همه اینها نوید می‌دهم که ایران پشت سر شماست. مملکت‌ ‌ایران پشت سر شماست... در تمام دنیا یک ارتشی که این‌طور ملت با آنها  - موافق باشد،‌ ‌نیست. الان ملت عراق به کلی مخالف با ارتش عراق است، و ملت ما به کلی موافق با ارتش‌ ‌ماست و پشتیبان ارتش است. بازارهای مسلمین همه پشتیبان شما هستند. توده‌های مردم‌ ‌همه پشتیبان شما هستند... با کمال قدرت و اتکال به خدا به کارهای خودتان به آن ترتیبی که نقشه‌های‌ ‌خودتان اقتضا می‌کند توجه کنید و پیشروی کنید...»

منبع: صحیفه امام، ج 13، ص 529. 
تعداد بازدید: 155


مطالب مرتبط

.نظر شما.

 
نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: